SLEDUJTE NÁS
manager@buenogusto.sk,
+421 948 70 20 41
Image Alt

Zodpovednosť

92

BUENO

Dobrý

93

BUENO

Príjemný

87

BUENO

Zdravý

99

BUENO

Úprimný

92

GUSTO

Chuť

94

GUSTO

Potešenie

88

GUSTO

Vkus

98

GUSTO

Záujem

Zodpovedne voči životnému prostrediu s dôrazom na udržateľnosť

Zodpovednosť voči životnému prostrediu je neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného pracovného života. Sme si vedomí vplyvu, ktorý môže mať podnikanie v gastronómii na životné prostredie a preto sa aktívne zapájame do jeho ochrany. Vieme, že aj malé, každodenné kroky ako triedenie a recyklácia odpadu, šetrenie pitnou vodou, elektrickou energiou alebo energiou na vykurovanie ale aj preferovanie ekologicky udržateľných produktov na čistenie, môže mať veľký pozitívny dosah. Zodpovednosť voči životnému prostrediu zahŕňa aj informovanosť a vzdelávanie sa v ekologických otázkach. Čím viac vieme o svojom okolí a jeho potrebách, tým lepšie môžeme prispievať k jeho udržateľnosti.

Bueno Gusto

VYVÁŽENOSŤ

Pripravujeme nutrične vyvážené jedlá. V našom menu nájdete aj vegetariánske a bezlepkové alternatívy. Preferujeme čerstvé suroviny a minimálne spracovanie.

Bueno Gusto

LOKÁLNOSŤ

Záleží nám na podpore lokálnych dodávateľov potravín a surovín, čo znižuje uhlíkovú stopu. Byť partnerom miestneho hospodárstva je pre nás skutočne dôležité.

Bueno Gusto

ZODPOVEDNOSŤ

V našej každodennej práci pristupujeme zodpovedne k našim dodávateľom, klientom, zamestnancom i životnému prostrediu. „Zodpovedne k sebe i komunite“.

Bueno Gusto

MINIMALIZÁCIA

Minimalizujeme množstvo odpadu generovaného našou prevádzkou. Separujeme, recyklujeme, pri objednávkach tovarov preferujeme veľkokapacitné obaly.

Bueno Gusto

UDRŽATEĽNOSŤ

Nepoužívame jednorazové príbory, prestierania, obrusy, taniere ani poháre. Nápoje pripravujeme z lokálnej vody bez použitia plastových obalov.

Bueno Gusto

ÚSPORNOSŤ

Interiér osvetľujeme úspornými LED technológiami. Potraviny chladíme a mrazíme vo veľkokapacitných boxoch. Používame profesionálne čistiace prostriedky EcoLab.

f
Máme za partnera

NAJSILNEJŠIE PROFESIJNÉ ZDRUŽENIE

Je ním Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS), združenie, ktoré zastrešuje subjekty v hotelovom a reštauračnom sektore na Slovensku. Iniciuje a pripomienkuje návrhy zákonov a presadzuje záujmy svojich členov vo vzťahu k ústredným a regionálnym orgánom štátnej správy. Je platformou výmeny skúseností a vzdelávania v oblasti HORECA. AHRS je jedným zo zakladajúcich členov Zväzu Cestovného ruchu Slovenskej Republiky (ZCR SR).

BUENO GUSTO RESTAURANT je hrdým členom AHRS od 1. februára 2023. Aktívne sa zúčastňuje diania v asociácii i na odborných konferenciách. Podporuje aktivity v HORECA priemysle smerujúce k zlepšeniu životného prostredia, kde sme sa pripojili k iniciatíve Green Management.

Profesionálne a odborne

ZA HORECA NA SLOVENSKU

Sme hrdí, že zakladateľ, vlastník a konateľ BUENO GUSTO RESTAURANT, Mgr. Martin Novotný, od roku 2021 zastupuje subjekty HORECA v AHRS (Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska) v pozícii člen prezídia AHRS.

Jeho nedávne zvolenie do pozície Generálny manažér AHRS (február 2024) svedčí o jeho odbornosti a autorite v oblasti reštauračného priemyslu na Slovensku.

Súčasne Mgr. Martin Novotný od februára 2024 pôsobí na pozícii Predseda sektorovej rady pre Obchod, Marketing, Gasto a Cestový ruch v rámci Republikovej únie zamestnávateľov Slovenska.

 

Sme hrdí na spoluprácu s firmami

NAŠI BIZNIS PARTNERI

V reštaurácii BUENO GUSTO si s hrdosťou ceníme dlhoročnú spoluprácu s našimi biznis partnermi, s renomovanými a stabilnými firmami z oblasti HORECA. Naša spolupráca je pevným základom pre vynikajúcu kvalitu našich služieb obedového menu i firemných gastronomických eventov. Vďaka nej môžeme ponúknuť nezameniteľné jedlá pripravené z tých najlepších surovín a s top servisom. Sme nadšení, že naše spojenie oceňujú všetci naši hostia, individuálni ale aj firemní.